Radević, I. (2021). Knowledge Management and Organization: Healthcare Quality in Montenegro. Rowman & Littlefield Publishing Group.
Ivan Radevic

Ivan Radević

scroll

Ivan Radević

© 2020 Sva prava zadržana

Ivan Radevic
ivan_logo

CURRICULUM VITAE

Ivan Radević je rođen 22. oktobra 1986. godine u Podgorici. Završio je Osnovnu školu „Savo Pejanović”, a nakon toga Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović” u Podgorici. Osnovne akademske studije ekonomije i postdiplomske magistarske studije – smjer Marketing i biznis – završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Takođe je završio magistarske državno-pravne studije na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Nakon toga, 2013. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore upisuje doktorske studije. Tokom studija bio je dobitnik brojnih akademskih nagrada i stipendija. Takođe, bio je predstavnik studenata Ekonomskog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore, Vijeću i Disciplinskoj komisiji Fakulteta. Od 2015. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore kao predmetni saradnik na predmetima: Osnove menadžmenta, Ekonomija firme, Menadžment malih i srednjih preduzeća i Razvoj organizacije. Takođe, od 2019. godine angažovan je i na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore na predmetu Menadžment u ICT-u. Angažovan je kao predavač u Upravi za kadrove, kao i u Školi retorike u Podgorici. Licencirani je državni ispitivač za oblast informatike i ovlašćeni ECDL predavač i ispitivač. Pohađao je brojne obrazovne programe i učestvovao na velikom broju seminara i konferencija različite tematike u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i u izradi mnogih projekata i studija Ekonomskog fakulteta i Fakulteta za državne i evropske studije. Već više od 25 godina aktivan je u porodičnom biznisu – štampariji „Grafo Press” Podgorica. Jedan je od osnivača Sportsko-rekreativnog društva studenata ekonomije i menadžmenta „Ekomen”. Član je globalnog profesionalnog udruženja naučnika iz oblasti menadžmenta i organizacije „Academy of Management” i Mense Crne Gore.

scroll

Lični podaci

Obrazovanje

 • 2013–2020.

  Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  Doktorske studije. Tema doktorske disertacije "Menadžment znanja i organizacioni dizajn kao faktori kvaliteta usluga zdravstvenih organizacija". Mentor: prof. dr Vlado Dimovski (Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija).

 • 2010–2013.

  Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica

  Magistrirao na smjeru „Državno-pravne studije“ odbranivši sa ocjenom 10 rad na temu „Retorika u funkciji liderstva“ (mentor: prof. dr Radovan Radonjić). Prosječna ocjena tokom studija bila je 9,71.

 • 2009–2012.

  Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  Magistrirao na smjeru „Marketing i biznis“ odbranivši sa ocjenom 10 rad na temu „Digitalna ekonomija u funkciji savremenog marketing menadžmenta“ (mentor: prof. dr Božo Mihailović). Prosječna ocjena tokom studija bila je 9,70.

 • 2005–2009.

  Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  Diplomirao na smjeru „Marketing“ odbranivši sa ocjenom 10 rad na temu „Uloga vizuelnog identiteta u savremenom poslovanju“ (mentor: prof. dr Božo Mihailović). Prosječna ocjena tokom studija bila je 9,47.

 • 2001–2005.

  Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović” – Podgorica

 • 1993–2001.

  Osnovna škola „Savo Pejanović“ – Podgorica

Stipendije i nagrade

 • 2008.

  Stipendija njemačke fondacije „Konrad Adenauer“

 • 2006.

  Nagrada Ekonomskog fakulteta za najbolje studente

RADNO ISKUSTVO I OSTALI ANGAŽMANI TOKOM ŠKOLOVANJA

 • 2019 – danas

  Elektrotehnički fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  Saradnik u nastavi. Angažovan na predmetu: Menadžment u ICT-u.

 • 2015 – danas

  Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  Saradnik u nastavi Angažovan na predmetima: Ekonomija firme, Menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeća i Razvoj organizacije.

 • 2008 – danas

  SRDSEM „EKOMEN”

  Jedan od osnivača i predsjednik Upravnog odbora (2009–2019) Sportsko-rekreativnog društva studenata ekonomije i menadžmenta. Tokom studija bio član i tim lider futsal ekipe Ekonomskog fakulteta.

 • 2010 – danas

  Škola retorike

  Angažovan kao predavač u Školi retorike, u organizaciji NVO Argument.

 • 2010 – danas

  Škola liderstva

  Angažovan kao predavač u Školi liderstva, u organizaciji NVO Argument.

 • 2017 – danas

  Uprava za kadrove

  Angažovan kao predavač na programu "Retorika".

 • 1998 – danas

  Grafo Press d.o.o. Podgorica

  Angažovan u porodičnom biznisu (štamparija) na velikom broju projekata kreiranja najrazličitijih elemenata vizuelnog identiteta.

 • 2010–2015.

  Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica

  Menadžer Fakulteta; Predsjednik Upravnog odbora; Predmetni saradnik na ekonomskoj katedri; ECDL predavač i licencirani državni ispitivač iz oblasti informatike.

 • 2009.

  Mljekara „Lazine“ Danilovgrad

  Učestvovao u kreiranju, organizaciji i realizaciji velike nagradne igre "Jogurt Lazine" u trajanju od 2 mjeseca.

 • 2009.

  Lovćen osiguranje A.D. Podgorica

  Angažovan na poslovima osiguranja i neposredno povezanim poslovima, u trajanju od 3 mjeseca.

 • 2007–2009.

  Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  Student demonstrator na predmetu "Računovodstvo". Učestvao u organizaciji i realizaciji brojnih projekata Ekonomskog fakulteta (Tempus projekat, konferencije, ljetnje škole...).

 • 2007–2009.

  Studije menadžmenta, Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  Student demonstrator na predmetima „Računovodstvo” i „Upravljačko računovodstvo”.

 • 2006–2009.

  Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  U novembru 2006. godine sa 471 glasom, izabran za predstavnika studenata Ekonomskog fakulteta i Studija menadžmenta u Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore. Kao izabrani predstavnik bio član Vijeća Fakulteta i Disciplinske komisije Fakulteta.

 • 2003–2005.

  Youth Fund Balkans, Proni/Forum Syd

  Predsjednik Omladinskog fonda Podgorice.

 • 2001–2005.

  Savjet mladih Ekonomske škole „Mirko Vešović”

  Predsjednik Savjeta mladih i član Školskog odbora kao predstavnik učenika. Takođe, bio je i predstavnik Crne Gore u Evropskoj uniji srednjoškolaca (OBESSU – Organising Bureau of European School Student Union).

 • 2000–2005.

  Kik Boks Savez Crne Gore

  Učestvovao u organizaciji svih velikih kik boks projekata organizovanih od strane Kik Boks Saveza Crne Gore (Svjetski kup u kik boksu 2001, Svjetsko juniorsko prvenstvo 2002, Evropsko prvenstvo 2004, mečevi za titulu prvaka svijeta Ivana Strugara itd).

Vanstudijski programi i usavršavanja

 • Centar za stručno obrazovanje – Potvrda o andragoškoj osposobljenosti kadra koji radi u obrazovanju odraslih (br. 31/2018 od 3. jula 2018. godine)

 • Položen stručni ispit za rad u državnim organima (Podgorica, 2012).

 • Završio program obuke iz oblasti odnosa s javnošću, organizovan od strane Centra za edukativne i promotivne inciijative u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Podgorice (Podgorica, 2014).

 • Završio "Školu javnih politika" u organizaciji Instituta Alternativa i Centra za monitoring (Podgorica, 2013)

 • Završio "Školu intelektualnih vještina" na Fakultetu za državne i evropske studije (Podgorica, 2012).

 • Završio "Školu ljudskih prava" u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (Budva, 2010).

 • Završio "Školu evropskih integracija" u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, Evropskog pokreta i Centra za razvoj nevladinih organizacija (Podgorica, 2010).

 • Završio teorijski i praktični program edukacije o osiguranju, vrstama osiguranja, zadacima i odgovornostima u poslovima zastupanja u osiguranju, te komunkacijama i tehnikama kod prodaje osiguranja, organizovan od strane Lovćen osiguranja A.D. Podgorica (Podgorica, 2009).

 • Završio "Školu retorike - prof.dr Radovan Radonjić" u organizaciji Fakulteta za državne i evropske studije (Podgorica, 2009).

 • Završio kurs "Političke komunikacije" u organizaciji Konrad Adenauer Stiftung (Budva, 2008).

 • Završio "Discover Management Program" u organizaciji IEDC – Poslovna škola Bled (Slovenija, 2008).

 • Završio "Školu demokratije" u organizaciji Centra za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stiftung-a (Podgorica, 2008).

 • Završio ljetnju školu na temu "Dječija prava" u organizaciji Društva za ravnopravnost i toleranciju (Ivanova korita, Cetinje, 2003).

 • Završio kurs "Konflikti i razrješenje konfliktnih situacija" u organizaciji Proni-ja (Podgorica, 2002).

Kompjuterska znanja i jezici

 • MS Office (Word, Excel, Power Point, Access)

  100%

 • Corel Draw

  100%

 • Adobe Photoshop

  100%

 • Adobe InDesign

  100%

 • Sve vrste veb pretraživača i e-mail klijenata

  100%

 • Engleski jezik

  100%

 • Italijanski jezik

  50%

Ostale vještine

 • Rad na projektima

  Istakao se kao vođa više uspješnih projekata u kojima je pokazao svoju kreativnost, preduzetnički duh i odlične organizacione i liderske sposobnosti. Veoma je komunikativan. Može da obavlja zadatke samostalno i u timu. Osoba je sa velikom energijom.

 • Obrazovni program

  Pohađao je brojne obrazovne programe i učestvovao na velikom broju seminara i konferencija ekonomskih disciplina različite tematike u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i u izradi brojnih projekata i studija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i Fakultetu za državne i evropske studije.

 • Vozačka dozvola

  Posjeduje vozačku dozvolu „B” kategorije (od 2004. godine).

Interesovanja i članstva

 • Slobodno vrijeme koristi za bavljenje sportom (fudbal, trčanje, stoni tenis, karting…). Voli da čita, putuje, upoznaje nove ljude...

 • Član je Mense Crne Gore (www.mensa.me). Član je globalnog profesionalnog udruženja naučnika iz oblasti menadžmenta i organizacije „Academy of Management” (www.aom.org).

Najvažnije publikacije i projekti

 • Radević, I. & Haček, M. (2019): Decentralisation Processes in Montenegrin Public Administration : Challenges of Health System, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government, Vol. 17, No. 3, pp. 471–493, https://doi.org/10.4335/17.3.471-493(2019) – SSCI

 • Autor je knjige "Retorika u funkciji liderstva", Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica, 2018; ISBN 978-9940-537-14-2; COBISS.CG-ID 36606736.

 • Autor je knjige "Digitalna ekonomija i marketing menadžment", Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet Podgorica, 2013, ISBN 978-86-80133-65-2; COBISS.CG-ID 22752016.

 • Vlada Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Član ekspertskog tima za izradu Prostornog plana Crne Gore.

 • Centar za ekotoksikološka istraživanja – Član istraživačkog tima zaduženog za izradu Studije izvodljivosti projekta proizvodnje ekstrakta iz mlade speltine trave, vrste Triticum spelta L. kao dodatka ishrani.

 • Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj (NALED) i Njemačka razvojna saradnja (GIZ) – Regionalni konsultant na projektu "Povećanje mogućnosti zapošljavanja sezonske radne snage u zemljama Jugoistočne Evrope" (Beograd, 2020).

 • Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj (NALED) i Njemačka razvojna saradnja (GIZ) – Ekspert na projektu "Povećanje mogućnosti zapošljavanja sezonske radne snage" (Beograd, 2019).

 • Opština Rožaje – Angažovan kao ekspert, trener i predavač na EU projektu "Craftsman" (Kolašin, 2019).

 • Regionalna škola za javnu upravu – Angažovan kao ekspert za potrebe "Revizije koncesionog dokumenta o uvođenju autsorsing usluga u Kliničkom centru Crne Gore" (Podgorica, 2018).

© 2020 Sva prava zadržana

Ivan Radevic
ivan_logo

Reference

scroll

© 2020 Sva prava zadržana

Ivan Radevic
ivan_logo

Kontakt

scroll

Kontakt informacije

 • IV Proleterske 32, Podgorica
 • +382 67 629 888
 • www.ivan.me

Pošaljite poruku